TOP

2023年海南中学预算项目绩效自评报告

编辑 :海南中学管理员来源 :发布时间 :2024年05月31日

  海南中学2023年预算项目绩效自评报告及绩效自评表的公开说明

  根据海南省财政厅《关于印发省直单位预算绩效管理工作指引的通知》(琼财绩〔2024〕190号)工作要求,现将2023年预算项目绩效自评报告及绩效自评表放于门户网站向社会公开。

                                财务室

                     2024531

文件下载:海南中学2023年绩效自评报告及绩效自评表